Rozpis závodů

Mezinárodní 3-denní závody
6. závod Hanáckého žebříčku jaro
Orientační závod zdravotně postižených
Trail-O

Mezinárodní 3-denní závody HANÁ Orienteering Festival

Pořadatel:
SK HANÁ Orienteering (CZE) ve spolupráci s kluby Azymek Zdzieszowice (POL) a Orientpark (POL)
Datum konání:
4. – 6. května 2012
Centrum závodů:
Zlaté Hory, Sportovně-rekreační areál Bohemaland
Časový program:
viz PROGRAM
Mapy:
E1 (sprint) – 1 : 5 000; E2 (long) a E3 (middle) – 1 : 10 000, E=5m; stav 2012
Mapovali – Mirek Sikora a Oldřich Vlach. Mapy formátu A4 budou vodovzdorně upraveny.
Více viz MAPY A TRÉNINKY.
Terén:
viz MAPY A TRÉNINKY
Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55,
H10, H12, H14, H16, H18, H21 (H21L), H35, H45, H55, H65, HDR, P
Systém ražení:
SPORTident
Vklady:
Přihlášky přijaté do: 21.4. 2012 28.4. 2012 později
3 etapy / 1 etapa 3 etapy / 1 etapa 3 etapy / 1 etapa
D10, D12, D14,
H10, H12, H14, HDR, P
120 / 40 CZK 180 / 60 CZK 240 / 80 CZK
Ostatní kategorie 210 / 70 CZK 300 / 100 CZK 420 / 140 CZK
Zapůjčení SI čipu 60 / 20 CZK 60 / 20 CZK 60 / 20 CZK
Ubytování:
viz UBYTOVÁNÍ
Přihlášky:
Přihlášky přijímáme výhradně přes přihláškový systém OB HANÁ.
Uzávěrka přihlášek je 21. dubna 2012, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.
Účastníci 3-denních závodů HANÁ Orineteering Festival jsou automaticky zařazení do 6. závodu Hanáckého žebříčku.
Platby:
Veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu SK HANÁ Orienteering, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, u KB Olomouc, číslo účtu 35-6665910217/0100, vs. XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Upozornění
První etapa se koná v zahraničí. Pro přechod hranic musí mít každý závodník i člen doprovodu platný osobní doklad. Pro starší 15 let stačí platný občanský průkaz, pro mladší 15 let je třeba, aby měli vlastní pas, nebo cestovali s rodinným příslušníkem, který je má v pasu nebo OP zapsané! Dle sdělení cizinecké policie nelze pas a OP nahradit žádným seznamem.
Informace:
www.ofestival.eu, Robert Zdráhal – info@ofestival.eu.

6. závod Hanáckého žebříčku jaro

Závod HSH Rankingu – koeficient 1.00

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
Pořadatel:
SK HANÁ Orienteering (OOL)
Datum konání:
5. května 2012
Centrum závodu:
Zlaté Hory, Maria Hilfe
Prezentace:
V centru závodu od 9:00 do 10:30 hod.
Start 0:00
11:00, viz PROGRAM
Mapa:
1 : 10 000, E=5m, stav 2012
Mapovali – Mirek Sikora a Oldřich Vlach. Mapa formátu A4 bude vodovzdorně upravena.
Více viz MAPY A TRÉNINKY.
Terén:
viz MAPY A TRÉNINKY
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C, HDR, P, DH10N
Systém ražení:
SPORTident
Vklady:
Přihlášky přijaté do: 21.4. 2012 28.4. 2012 později
DH10N, D10C, D12C, D14C,
H10C, H12C, H14C, HDR, P
40 CZK 60 CZK 60 CZK
Ostatní kategorie 70 CZK 100 CZK 100 CZK
Zapůjčení SI čipu 20 CZK 20 CZK 20 CZK
Přihlášky:
Přihlášky přijímáme výhradně přes přihláškový systém OB HANÁ.
Vyjímečně e-mailem na adresu: info@ofestival.eu. Uzávěrka přihlášek je 21. dubna 2012, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.
Účastníci 3-denních závodů HANÁ Orineteering Festival jsou automaticky zařazení do 6. závodu Hanáckého žebříčku.
Platby:
Veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu SK HANÁ Orienteering, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, u KB Olomouc, číslo účtu 35-6665910217/0100, vs. XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu HO a Prováděcích předpisů HO pro rok 2012
Informace:
www.ofestival.eu, Robert Zdráhal – info@ofestival.eu.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu – Robert Zdráhal
Hlavní rozhodčí – Miroslav Hlava R1
Stavitel tratí – Petr Hynek
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 19. 3. 2012.

Orientační závod zdravotně postižených

Pořadatel:
SK HANÁ Orienteering (OOL) ve spolupráci s TJ Opava, oddíl orientačního běhu
Datum konání:
5. května 2012
Centrum závodů:
Zlaté Hory, Sportovně-rekreační areál Bohemaland
Klasifikace závodu:
Závod vozíčkářů na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Prezentace:
10:00 – 13:00 v místě centra závodu
Start 0:00:
14:00, viz PROGRAM
Vzdálenosti:
Ubytování, parkování, start, cíl – vše v bezprostřední blízkosti centra závodu.
Mapa:
Bohemaland 1 : 3 000, stav duben 2012
Terén:
Zpevněné asfaltové nebo hliněné cesty, rovinatý terén nebo terén s mírným převýšením, v místech předpokládaného překonávání obrubníků budou umístěny nájezdy.
Kontrola ražení:
SPORTident
Kategorie:
Mechanický vozík – zdravotně postižení na vozících s ručním pohonem (bez asistence)
Ostatní zdravotně postižení – zdravotně postižení na elektrických vozících, na vozících s asistencí, pěší
Mládež – zdravotně postižení školního věku
Vklad:
Nebude vybírán.
Přihlášky:
Do 25.4. 2012 – zájemci o ubytování
Do 2.5. 2012 – ostatní
V přihlášce do kategorie ostatní zdravotně postižení uveďte případný zájem o poskytnutí asistence, nebo zda budete mít doprovod vlastní.
Možnost přihlášky:
Písemně – Miloš Rychlý, Hany Kvapilové 7, 746 01 Opava
Telefonicky – 737 267 770, 553 631 232
E-mailem – milosrychly@seznam.cz (přijetí bude zpětně potvrzeno)
Při prezentaci v den závodu (upřednostňujeme přihlášky předem)
Vyhlášení vítězů:
První tři v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami a diplomem.
Občerstvení:
Každý účastník závodu včetně doprovodu v kategorii vozík s asistencí bude mít bezplatně zajištěno občerstvení – nápoje v průběhu celé akce a podle zájmu oběd nebo večeři.
Ubytování:
Zájemci o ubytování v místě závodu nechť sdělí svůj zájem v přihlášce. Součástí ubytování může být i polopenze nebo plná penze. Ubytování bude následně proplaceno z prostředků pořadatele. Viz UBYTOVANÍ
Možnosti a vybavení:
V prostoru shromaždiště budou zajištěny bezbariérové toalety TOI TOI.
Předpis:
Závodí se podle pravidel OB s přihlédnutím k charakteru závodu.
Informace:
Součástí programu HANÁ Orienteering Festivalu jsou dvě akce pro zdravotně postižené. Kromě tohoto orientačního závodu proběhne v sobotu v 10 hodin závod v Trail-O. Zájemci o účast v Trail-O se mohou přihlásit individuálně nebo současně s přihláškou na tento závod.
Další informace budou uváděny na webové stránce závodu – www.ofestival.eu.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu – Miloš Rychlý
Hlavní rozhodčí – Eva Kociánová
Stavitel tratí – Pavel Rychlý

6. závod Českého poháru v Trail-O

Pořadatel:
SK HANÁ Orienteering (OOL)
Datum konání:
5. května 2012
Centrum závodů:
Zlaté Hory, Sportovně-rekreační areál Bohemaland
Prezentace:
9:00 – 9:45 v místě centra závodu
Start 0:00:
10:00, viz PROGRAM
Startovní listina nebude stanovena, startovat budou přihlášení a odprezentovaní závodníci podle příchodu na start (uzavření startu nejpozději v 11:30, pokud nebude v pokynech stanoven dřívější čas). Závodníci kategorií Para budou mít na startu přednost.
Vzdálenosti:
Ubytování, parkování, start, cíl – vše v bezprostřední blízkosti centra závodu.
Mapa:
Sanatorium Edel 1 : 5 000, E=5m, stav březen 2012, mapoval Miroslav Sikora
Terén:
Podhorský les a park s mírným převýšením, povrch trasy lesní cesta s malým sklonem. Dobrá průhlednost.
Kontrola ražení:
SPORTident
Kategorie:
E-Open, E-Para (podmínkou je registrace v Trail-O),
A-Open, A-Para (především pro neregistrované).
Registraci pro Trail-O lze provést na místě (cena 30 Kč).
V případě malého počtu přihlášených může pořadatel kategorie sloučit, což bude předem oznámeno.
Trať:
15-20 kontrol + 2-4 časové kontroly, délka trati cca 1,5 km, převýšení do 70 m.
Časový limit:
Cca 90 minut pro Open, 120 minut pro Para, bude upřesněn v pokynech.
Časové kontroly:
Na časových kontrolách budou rozhodčí. K časovým kontrolám přistupujte pouze na jejich pokyn, nepřekračujte koridory položené na zemi. Ostatní kontroly bez rozhodčích.
Ražení:
Kleštěmi na stojanech na rozhledových stanovištích. Je přípustné ražení vlastními kleštěmi, nicméně stojany budou dobře dostupné i na vozíku.
Přihlášky:
Prostřednictvím přihláškového systému OB HANÁ. Zahraniční a neregistrovaní závodníci e-mailem na tsochor@post.cz. Do předmětu uveďte: Trail-O přihláška.
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2012, dodatečné přihlášky budou za startovné zvýšené o 50%. Přihlášky na místě za zvýšené startovné pouze do 9:15, dle možností pořadatele.
Vklady:
100 Kč za závodníka přihlášeného v řádném termínu.

Vklad je možné uhradit na účet SK HANÁ Orienteering, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, u KB Olomouc, číslo účtu 35-6665910217/0100, do poznámky uveďte své jméno.
Vyhlášení vítězů:
Na shromaždišti společně s odpoledním závodem vozíčkářů podle PROGRAMU. Vyhlášeni budou první 3 závodníci ve všech kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit kategorii, kterou absolvují méně než 3 závodníci.
Ubytování:
Zájemci o ubytování v místě závodu nechť sdělí svůj zájem v přihlášce. Součástí ubytování může být i polopenze nebo plná penze. Viz UBYTOVANÍ
Možnosti a vybavení:
V prostoru shromaždiště budou zajištěny bezbariérové toalety TOI TOI.
Předpis:
Soutěží se podle platných mezinárodních pravidel Trail-O a soutěžního řádu soutěží ČSOS v Trail-O.
Předpis:
Protesty proti průběhu závodů se podávají na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. Protesty proti výsledkům je možno podat do 10 dnů po skončení závodu se stejným vkladem na adresu: Tomáš Sochor, J. Škody 8, 70030 Ostrava.
Informace:
www.ofestival.eu, email: tsochor@post.cz, mobil: +420 777254320 (upřednostněte prosím email)
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu – Tomáš Sochor
Stavitel tratí – Tomáš Sochor
Kontrolor tratí – Libor Forst
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Trail-O ČSOS dne 21.3.2012.